Close

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANE GROMADZONE PODCZAS REJESTRACJI Podczas rejestracji niewymagamy od klienta wprowadzenia swoich pełnych danych osobowych. Wymagane polado rejestracji to e-mail i hasło. Podczas rejestracji przyszły użytkownikzostanie poproszony o ustalenie hasła które będzie służyć do identyfikacji iochrony zgromadzonych danych. DANE GROMADZONE DO REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Do zrealizowania zamówieniawymagamy podania pełnych danych teleadresowych tj. dane do przesyłki (pełnyadres odbiorcy, numer telefonu, a w przypadku faktury VAT- danych firmy znumerem NIP). Podane dane są zapisywane w bazie danych w celu ułatwieniarealizacji ewentualnych, późniejszych zamówień w naszym serwisie oraz w celachstatystycznych i reklamowych. DANE ZBIERANE PODCZAS KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ W przypadku kontaktu poprzezformularz na stronie internetowej, bądź za pośrednictwem telefonu, wymagamy odklienta podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, bądź nazwy użytkownika wprzypadku, gdy klient jest zarejestrowany w serwisie. Dane te będą służyły doułatwienia kontaktu i identyfikacji naszych klientów. DANE POBIERANE AUTOMATYCZNIE PODCZAS WIZYTY W czasie Państwa wizyty nanaszych stronach internetowych, system automatycznie pobiera dane o użytkownikutakie jak: adres IP komputera, typ przeglądarki internetowej i rodzaj systemuoperacyjnego. Dane te służą do celów statystycznych, jak również w celuewentualnej późniejszej identyfikacji osoby która próbowała działać na szkodęlub zakłócała prawidłowe działanie systemów informatycznych naszej firmy. POLITYKA COOKIES Serwis nasz wykorzystujecookies (ciasteczka) które stanowią dane informatyczne, w szczególności plikitekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iprzeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zwyklezawierają unikalny numer, czas przechowywania oraz nazwę strony internetowej.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu cookiesoraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu fotopremium .com.pl zsiedzibą pod adresem 33-101 Tarnów ul. Mieszka I-go 46.Celem wykorzystania cookiesjest dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika i jego indywidualnychpotrzeb, tworzenia statystyk, utrzymania sesji dzięki której Użytkownik niebędzie musiał na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.W ramach naszego serwisustosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne – to pliki tymczasowe i przechowywane są w urządzeniuUżytkownika do czasu wylogowania.Cookies stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownikaprzez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia. Pliki cookies służą do zapewnieniabezpieczeństwa i wykrywania nadużyć uwierzytelniania w ramach serwisu.Informacje na temat Cookiesmożna znaleźć na przykład pod adresem : http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko DANE ZAWARTE W PLIKACH ZDJĘCIOWYCH Przesłane do nas drogąelektroniczną pliki zdjęciowe które służą do wykonania zleconych nam odbitekzdjęć, przechowywane są na serwerach z zachowaniem najwyższych parametrówbezpieczeństwa do czasu wykonania usługi i przez dodatkowe dwa tygodnie któresą niezbędne na wypadek reklamacji. Po tym okresie pliki są automatycznieusuwane.Pliki przesłane na nośnikachtypu DVD, CD, PENDRIVE są odsyłane do Zleceniodawcy wraz z wydrukowanymizdjęciami.  W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ PAŃSTWA DANE ? Dane osobowe i dane kontaktowezbierane podczas rejestracji, służą do obsługi transakcji i są niezbędne do jejsfinalizowania. Dodatkowo dane te ułatwią kontakt z klientem i posłużą do jegoidentyfikacji. Podany adres zamieszkania jest domyślnym adresem dostarczeniazlecenia. W przypadku płatności elektronicznych (np. Kartą ) Państwa danezostaną przekazane firmie autoryzującej transakcje płatnicze. RODO  OBOWIĄZEKINFORMACYJNY W związku z wejściem w życie zdniem 25 05.2018 przepisów  o ochroniedanych osobowych ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679zdnia 27 Kwietnia 2016r.) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu  danych orazuchylenia dyrektywy  95/46/WE „RODO”Informujemy że– Administratorem danychosobowych Użytkowników Portalu fotopremium .com.pljest firma Delta Hubert Kostrzewskiz siedzibą w 33-101 Tarnów ul.Mieszka I-go 46 zwanym dalej Delta– Delta przetwarza daneosobowe w celach:1- Prowadzenia konta Użytkownikaw portalu fotopremium .com.pl podstawaprawna wykonanie umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO.2-Sprzedaży produktów i usługoferowanych przez firmę Delta podstawa prawna wykonanie umowy art. 6 ust. lit.b RODO.3-Marketingowych, podstawaprawna wykonanie umowy art. 6 ust. lit. f RODO.4-Rozpatrzenia reklamacjipodstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.5-Wysyłania informacjimarketingowych drogą elektroniczną- w przypadku wyrażenia zgody przezUżytkownika podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. WGLĄD W DANE OSOBOWE I ICH EDYCJA Każdy użytkownik naszegosystemu ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe , ich poprawę lub usunięcie.Operacji tej może dokonać pozalogowaniu się na swoje konto i kliknięciu na odnośnik „profil”, któryprowadzi do strony z gotowym formularzem edycji.Użytkownik może teżpoinformować nas o chęci usunięcia swoich danych z serwisu fotopremium .com.pl  drogątelefoniczną lub mailem. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH Gromadzone przez nas daneosobowe klientów są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych która jeststrzeżona przed dostępem dla osób trzecich. Serwery przechowujące dane sąumieszczone w naszych prywatnych serwerowniachpod stałym nadzoremdoświadczonych administratorów. W przypadku przesyłania danych do firmyautoryzującej płatności elektroniczne, strumień danych przesyłany jest przyużyciu zabezpieczonego protokołu SSL (Secure Socket Layer). ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI – RODO Nasza firma zastrzega sobieprawo do zmian lub zastąpienia niniejszej polityki prywatności nową formą Jednakżepodkreślamy że żadna zmiana w treści polityki prywatności nie będzie wpływałana pogorszenie bezpieczeństwa,          ajedynie na jego polepszenie i będzie zgodna z przepisami zawartymi w RODO.Dokładamy wszelkich starań dlarozwoju bezpieczeństwa powierzonych nam danych. KONTAKT Firma DELTA Hubert Kostrzewskimieszcząca się przy ulicy Mieszka I-go w Tarnowie jest bezpośrednioodpowiedzialna za zbieranie przetwarzanie i przechowywanie danych osobowychnaszych klientów.W przypadku pytań i chęci uzyskaniaszczegółowych informacji dotyczących bezpośrednio polityki prywatności należywypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej serwisu fotopremium.com.pl